Advokátska kancelária Andrej Cifra

Váhy spravodlivosti

Poskytujeme právne služby predovšetkým v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, práva obchodných spoločností, trestného práva, pracovného práva a správneho práva. Špecializujeme sa na mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom mediácie.

čítať ďalej

Naše zásady

Pri poskytovaní našich služieb kladieme dôraz na hľadanie praktických a realizovateľných právnych riešení, ktoré prinášajú klientovi konkrétne východiská použiteľné v jeho bežnom živote.

Pri našej činnosti sa snažíme o úzku kooperáciu s klientom, ktorý má možnosť v procese spolupráce aktívne participovať na riešení svojich právnych záujmov, a tak môžeme spoločne dosahovať pre klienta želané výsledky.

Našou snahou a zároveň našim odporúčaním pre klientov je: komunikovať efektívne, konať preventívne a poznať reálny stav, čím je možné predísť vzniku mnohých problémov alebo ich vyriešiť ešte v ich zárodku.

Hlavným cieľom a zároveň motiváciou našej práce je:

  • spokojnosť klienta pri dosiahnutí nápravy resp. nastolení rovnováhy v narušenom právnom vzťahu.

Hlavnými atribútmi našej práce sú:

  • hlboká profesionálna a ľudská zainteresovanosť
  • komplexnosť a originálnosť riešení
  • precíznosť a dôslednosť
  • dôvernosť a diskrétnosť
  • férový a korektný prístup
Online právne služby

Potrebujete vyjasniť právnu situáciu alebo vyriešiť právny problém?
Využite našu online poradňu a zabezpečte si právny servis priamo z pohodlia Vašej kancelárie či Vášho domova.

čítať ďalej...
Mediácia

Nezhody vo Vašich pracovných či súkromných vzťahoch hrozia vznikom súdneho sporu alebo sa už dostali na súd? Využite možnosť mimosúdneho riešenie sporov prostredníctvom mediácie, šetrite svoj čas a peniaze a vyriešte svoj spor tak, aby boli všetci zúčastnení víťazmi.

Elektronický podpis

Zakladáte obchodnú spoločnosť alebo v nej robíte zmeny?
Pri našich službách využívame zaručený elektronický podpis, súdne poplatky obchodného registra sa tým znižujú na polovicu a Vy tak šetríte.

Registračné sídlo pre obchodné spoločnosti

Chcete podnikať na juhu stredného Slovenska?
Ponúkame Vám registračné a poštové sídlo v meste Lučenec.
V prípade Vášho záujmu Vám poskytneme aj právny a účtovný servis, zastupovanie pred daňovými orgánmi a komplexné zázemie pre Vaše podnikanie.

Naše motto

Umožniť každému podnikateľovi či bežnému občanovi, ktorý pristupuje k svojmu životu zodpovedne, aby v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie bez plytvania svojim časom a bez zbytočných nákladov, mal prístup k právnym službám, ktoré mu umožnia kvalifikovane sa rozhodovať a prinesú mu potrebnú právnu istotu do jeho pracovných aktivít i do jeho súkromného života."

Kontakt

Advokátska kancelária Andrej Cifra
J. Kráľa 5/A
984 01 Lučenec
Telefón: 047 / 41 11 742
Mobil:
0908 902 046
0918 995 580